Agra (Uttar Pradesh) Taj Maha

Indien, Agra (Uttar Pradesh) Taj Mahal, erbaut ab 1631 von Shah Jahan, Unesco-Weltkulturerbe
Indien, Agra (Uttar Pradesh) Taj Mahal, erbaut ab 1631 von Shah Jahan, Unesco-Weltkulturerbe
Filename: DR106603.JPG
Size: 4135x2711 / 3.2MB>