Grab Muling, Stelenpavillon, westliche Qinggräber

Grab Muling, Stelenpavillon, westliche Qinggräber (qing xi  ling) bei Peking (Beijing), China, Unesco-Weltkulturerbe
Grab Muling, Stelenpavillon, westliche Qinggräber (qing xi ling) bei Peking (Beijing), China, Unesco-Weltkulturerbe
Filename: DR65805.JPG
Size: 4135x2715 / 1.8MB>