Bach beim buddhistischen Tempel Heinsa

Bach beim buddhistischen Tempel Heinsa nahe Daegu, Provinz Gyeongsangnam-do, Südkorea, Asien<br />
creek at temple heinsa near Daegu,  province Gyeongsangbuk-do, South Korea, Asia
Bach beim buddhistischen Tempel Heinsa nahe Daegu, Provinz Gyeongsangnam-do, Südkorea, Asien
creek at temple heinsa near Daegu, province Gyeongsangbuk-do, South Korea, Asia

Filename: DR12304420.JPG
Size: 3888x5184 / 13.8MB>