Leh: Markt, Ladakh

Leh: Markt, Ladakh (Jammu+Kashmir), Indien
Leh: Markt, Ladakh (Jammu+Kashmir), Indien
Filename: DR114206.JPG
Size: 2697x4135 / 2.0MB>