Bibliothek im Kloster Strahov, Prag

Bibliothek im Kloster Strahov, Prag, Tschechien, Unesco-Weltkulturerbe
Bibliothek im Kloster Strahov, Prag, Tschechien, Unesco-Weltkulturerbe
Filename: DR241211.JPG
Size: 4135x2741 / 2.4MB>