Yalong Bay Golfplatz bei Sanya

Yalong Bay Golfplatz bei Sanya auf der Insel Hainan, China<br />
Yalong Bay Golfplatz near Sanya, Hainan island, China
Yalong Bay Golfplatz bei Sanya auf der Insel Hainan, China
Yalong Bay Golfplatz near Sanya, Hainan island, China

Filename: DR12002892.JPG
Size: 6016x4016 / 7.4MB>