Jvaris Mama Kirche auf der Kote Apkhazi, Tiflis

Jvaris Mama Kirche auf der Kote Apkhazi, Tiflis – Tbilissi, Georgien, Europa<br />
Jvaris Mama church at Kote Apkhazi, Tbilisi, Georgia, Europe
Jvaris Mama Kirche auf der Kote Apkhazi, Tiflis – Tbilissi, Georgien, Europa
Jvaris Mama church at Kote Apkhazi, Tbilisi, Georgia, Europe

Filename: DR116000753.jpg
Size: 3888x5184 / 6.8MB>