Rajasthan, Ranakpur, Chaumuk Jain Tempel aus dem 15. Jh

Indien, Rajasthan, Ranakpur, Chaumuk Jain Tempel aus dem 15. Jh
Indien, Rajasthan, Ranakpur, Chaumuk Jain Tempel aus dem 15. Jh
Filename: DR263621.JPG
Size: 5277x3521 / 4.2MB>