Wohnhöfe Gozsdu-Hof, Gozsdu Udvar

Wohnhöfe Gozsdu-Hof, Gozsdu Udva zwischen Király u.13 und Dob u.16, Budapest, Ungarn
Wohnhöfe Gozsdu-Hof, Gozsdu Udva zwischen Király u.13 und Dob u.16, Budapest, Ungarn
Filename: DR12200601.jpg
Size: 6016x4016 / 4.7MB>